Seger för valfriheten och Sveriges äldre

Moderaternas arbetsstämma har beslutat att alla äldre ska få lagstadgad rätt att välja utförare i hemtjänsten. Också äldre med behov av service och omsorg måste ha rätten att bestämma över sina liv. Vårdföretagarna har länge drivit på valfrihetsfrågor och välkomnar beslutet.