Ge grönt ljus för kvinnors företagande

Vi hoppas att Miljöpartiet även efter helgens kongress är pådrivande för att fler kvinnor ska få möjlighet att bli företagare på samma villkor som män. Det skriver Anette Andersson, delägare i Solklart vård, och Kajsa Hjelte-Terve, representant för småföretagarna inom Vårdföretagarna.

Miljöpartiet har spelat en nyckelroll för valfrihetsreformer inom vård och omsorg. Det har inneburit ett genombrott för kvinnors företagande. Nu ökar kvinnors företagande i kvinnodominerade sektorer. Men nu framförs också förslag på olika typer av begränsningar för just dessa företag på Miljöpartiets kongress som börjar i morgon.

Vi hoppas att kongressen antar ett program som driver frågor kring jämställdhet och valfrihet och som är bra för småföretagare.

Det finns närmare 11 000 vård- och omsorgsföretag i Sverige. Mer än 90 procent av dem har färre än 20 anställda.
 
I vård- och omsorgsföretag är fyra av tio VD:ar kvinnor. Det är betydligt fler än i övriga näringslivet, särskilt på toppositioner utgör kvinnliga chefer en liten andel.
 
Debatten om privata vård- och omsorgsföretag handlar sällan om mindre företag, trots att de drabbas hårdast av olika begränsningar, som etableringshinder och vinstbegränsningar.
 
Valfrihetsreformer i kommuner och landsting har öppnat för företagande inom en sektor som tidigare varit mycket snäv. Att även yrkesverksamma inom vård och omsorg kan starta företag är särskilt betydelsefullt för kvinnor. Inom dessa områden är över 80 procent av de anställda kvinnor och mer än varannan kvinna i Sverige är anställd inom offentlig sektor.
 
Miljöpartiet har länge varit engagerat för jämställdhet och uppmuntrat de insatser som entreprenörer har gjort för att förbättra kvaliteten i välfärden. Den inställningen har gjort det möjligt för oss och för tusentals andra småföretagare inom vård och omsorg att utveckla och driva företag.
 
Vårdföretaget Solklart vård finns i Bjuv och Örkelljunga sedan 2005. Vi hoppas att riksdagsledamöterna Maria Ferm och Ulf Holm från Skåne fortsätter att stödja lika villkor för kvinnors och mäns företagande när Miljöpartiet nu antar ett nytt partiprogram.
 
Ett vinstförbud påverkar inte bara de kvinnor som driver små företag idag, utan också dem som ska göra det i framtiden. Hinder som stänger ute hälften av de yrkesverksamma kvinnorna från företagande inom deras kunskapsområden är inte en bra väg till ett jämställt företagande eller ett jämställt arbetsliv.
 
När kvinnor, precis som män, startar företag tar de ofta stora personliga ekonomiska risker. De kanske pantsätter huset, lånar stora belopp eller gör slut på sina privata besparingar. Samtidigt tar de på sig ett stort ansvar för sina anställda och återinvesterar största delen av sin vinst i verksamheten.
 
Företagande får inte bara medföra risker, det måste också innehålla möjligheter. I första hand brukar att själv kunna påverka utformningen av verksamheten locka, men i förlängningen bör det också gå att få avkastning på det man har investerat.
 
Mer än 95 procent av alla företag inom byggsektorn drivs av män. Mångmiljardbelopp spenderas årligen på att bygga vägar, skolor, äldreboenden, sjukhus, vårdcentraler och förskolor. Få människor ifrågasätter att dessa företag drivs med vinst. Ändå är det samma skattebetalare som betalar för vård och omsorg där vinstkritikerna är desto fler.
 
Det är orimligt att kvinnors och mäns företagande ska bedömas med olika måttstockar och utifrån olika kriterier.
 
Vi hoppas att Miljöpartiet även efter helgens kongress kommer att vara pådrivande för jämställdhet, valfrihet och för att fler kvinnor ska få möjlighet att bli företagare på samma villkor som män.
 
Anette Andersson är delägare i vårdföretaget Solklart vård i Bjuv och Örkelljunga.
Kajsa Hjelte-Terve är representant för småföretagarna inom arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna.
 
Artikeln publicerades i Sydsvenska dagbladet 23 maj 2013