Hälso- och sjukvårdsbranschen kraftigt bromsad på grund av politisk osäkerhet

Almegas tjänsteindikator visar en kraftig inbromsning i hälso- och sjukvårdsbranschen. Trots fortsatt stark efterfrågan har den politiska osäkerheten kring vinster i vården lett till återhållsamhet med nyanställningar.

Hälso- och sjukvård som är den tjänstebransch som hade starkast tillväxt under 2012 bromsade in mot slutet av förra året. I januari i år låg tillväxten på 2,1 procent, vilket kan jämföras med en takt på drygt 7 procent under helåret 2012. Trots fortsatt stark efterfrågan har den politiska osäkerheten kring vinster i vården lett till återhållsamhet med nyanställningar, enligt Vårdföretagarnas analys. Sysselsättningen ökade också i långsammare takt under andra halvåret i fjol inom branschen vård och omsorg än under de senaste åren.

Under 2004-2011 låg ökningen av antalet sysselsatta inom vård och omsorg på i snitt 8 procent per år. Under andra halvåret 2012 var takten nere på lite över 3 procent. Det hör sannolikt samman med att kommuner blivit mer försiktiga i sin upphandling av äldreomsorg, efter den uppmärksammade debatten kring äldreomsorgen.

Här finns Almegas tjänsteindikator för Q1 2013.