Hoppa till innehåll

Privata företag inom vård, skola och omsorg i Storbritannien, Frankrike,Tyskland och Tjeckien – en översikt

    Kapitel

I denna rapport beskrivs förutsättningarna i ovan nämnda länder för företag inom välfärdstjänsterna barnomsorg, grundskola, hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Den visar en bild av konkurrens och marknadslösningar på välfärdens område som är väl så hög och oftare högre än i Sverige. Det finns i de europeiska länderna en trend mot både mer mångfald och valfrihet, men även mot mer solidarisk finansering.

Syftet med rapporten är att ge perspektiv till vår välfärdspolitiska debatt och stimulera det vidare arbetet med att skapa förutsättningar som leder till god kvalitet, mångfald, valfrihet och effektivitet på dessa marknader.

Läs rapporten”Privata företag inom vård, skola och omsorg i Storbritannien, Frankrike,Tyskland och Tjeckien – en översikt” här