Opinionen allt mer positiv till alternativ, visar Svenska kyrkan

Svenska kyrkan funderar på att starta eget i omsorgsbranschen. I beslutsunderlaget ingår en omfattande opinionsmätning som borde väcka större intresse än hittills. Mest sensationellt är att andelen som säger nej till privata företag i vård och omsorg är påväg tillbaka på den nivå som i princip alla mätningar visade före hösten 2011, då drevet mot privat äldreomsorg gick igång.

I Svenska kyrkans mätning är 33 procent negativa till att privata aktörer ska få utföra välfärdstjänster. I till exempel den Novusmätning som Vårdföretagarna lät göra inför Almedalsveckan 2011 var 30 procent negativa. Till saken hör att Svenska kyrkans mätning har en något större andel äldre respondenter än vad Novus hade. Äldre har hela tiden varit något mer skeptiska till konkurrens än yngre.

Sedan kom Caremadrevet, och en rad opinionsmätningar under 2012 visade att många drog slutsatsen att privata alternativ inte var att lita på.

Får man tro Svenska kyrkans mätning, som utförts av Centrum för forskning och religion och samhälle vid Uppsala universitet, är andelen positiva till privata aktörer inte riktigt uppe i den nivå som gällde före drevet 2011. Nu är den 48 procent, mot 53 procent i den tidigare Novusmätningen.

I marginalen noterar jag att andelen negativa till privat drift stämmer överens med andelen som direkt avvisar påståendet ”Jag tror på en högre makt som man kan ha en personlig relation till”. Jag är inte helt klar över vilka slutsatserna bör bli.