Ny brukar­undersökning bekräftar kvaliteten inom den privata äldreomsorgen

Privata äldreboenden får bättre helhetsomdömen än kommunala boenden, och har bättre omdömen i 13 av 17 mer preciserade frågor. Differenserna är små utom vad gäller de aktiviteter som boendena erbjuder, där skillnaden är större till de privata alternativens fördel. Brukarundersökningen är framtagen av stadsledningskontoret, Stockholms stad.