Konkurrens och patientmakt har lett till nöjdare patienter

Svensk äldreomsorg har återvunnit förtroendet bland medborgarna, det visar en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex. Medborgarnas förtroende för den svenska äldreomsorgen har ökat kraftigt sedan 2011. Ökningen är lika stor inom offentlig som privat utförd äldreomsorg. Mätningen visar även för sjätte året i rad att patienter är mer nöjda med privat utförd vård än den offentliga.