Vård­företagarna välkomnar Maria Larssons LOV-utredning

Vårdföretagarna driver just nu ett program tillsammans med bland andra Svenskt Näringsliv för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänster. Den modell för kvalitetsmätning vi där tar fram kan bli ett viktigt bidrag till utredningen. Fritt val i kombination med en bra kvalitetsmätning är bästa vägen att utveckla välfärden, säger Håkan Tenelius.