SCB:s nya statistik visar att företagen skapar välfärdsjobben

SCB:s statistik om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg som redovisas idag visar en kraftig sysselsättningsökning. Flest arbeten skapas inom de privata företagen, men antalet sysselsatta ökar även inom den offentliga sektorn vilket visar att branschen skapar nya jobb och inte överför från offentligt till privat.