S-väljare underkänner socialdemokratiskt förslag om vinster i välfärden

Socialdemokratiska väljare oroas av att valfriheten inte fördelas lika över landet, då det kan leda till att själva vården blir ojämlik. Socialdemokraternas eget förslag, att kommuner och landsting själva ska få stoppa privata företag i vård och omsorg, kan enligt 63 procent av s-väljarna leda till ojämlikvård i Sverige då alla inte ges samma möjlighet att välja vårdgivare.