Konkurrensverkets rapport visar att tiden är mogen för valfrihet i specialistvården

Konkurrensverkets rapport visar att patienterna kan och själva vill välja vårdcentral. Tiden är nu mogen för flera landsting att ta steget och fördjupa Vårdvalsreformen. Ett vårdval för specialister skulle precis som motsvarigheten i primärvården främja entreprenörskap, nytänkande och mångfald samtidigt som man stimulerar till kortare köer inom sjukvården, säger Ulf Öfverberg, Vårdföretagarna.