Individanpassad bemanning i äldreomsorgen kräver flexibilitet

Det är bra att utskottet kopplar behovet av bemanning till den äldres individuella behov, men det är viktigt att riktlinjerna för bemanning i äldreomsorgen inte leder till stelbenthet. Ska vi klara en bemanning som anpassas till de individuella behoven måste det finnas utrymme för lokala lösningar och flexibilitet, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna.