Vårdpolitiken omformas i C och Fp

Flera partier använder mellanvalsperioden till att se över sina partiprogram. Centern ska vid stämman i Åre i september ta ställning till ett förslag från partiets förnyelsegrupp som bland annat innehåller ett kvantitativt mål för alternativen inom vård och omsorg: 50 procent av välfärdstjänsterna ska produceras av företag och ideella utförare. Även Vårdföretagarna anser att 50 procent är en rimlig andel. I vård- och omsorgsbranscher med full valfrihet, som tandvård och personlig assistans, väljer mer än hälften privata alternativ.

Förslaget kritiserades i Västerbottens Folkblad, vilket gav mig tillfälle att slå hål på de vanligaste missuppfattningarna om privat vård – som att privat drift skulle vara detsamma som privat finansiering.

Även Folkpartiet ser över sin vårdpolitik. I fredags träffade jag  partiets sjukvårdsgrupp som ville ha en uppdatering av läget för privata vård- och omsorgsföretag. Jag visade bland annat hur det fria företagandet ger förutsättningar för innovationer som utvecklar välfärden. Gruppen, med ansenlig erfarenhet av landstingspolitik, gav mig en viktig pusselbit till varför offentlig verksamhet ger sämre förutsättningar för innovationer: Ett privat företag kan snabbt besluta om att satsa pengar på att utveckla en god idé. I den offentliga driften finns ingen möjlighet till dessa snabba beslut, om det ens är möjligt att satsa landstingets skattepengar på den typen av riskprojekt.

Folkpartisterna frågade vad jag helst skulle vilja läsa i ett nytt vårdpolitiskt program. Jag gav dem två punkter:

– Privata och offentliga utförare måste få chansen att konkurrera på lika villkor

– En oberoende kvalitetskontroll där resultaten är tillgängliga också för patienter och allmänhet

Med de förutsättningarna skulle patienters och brukares valfrihet fungera optimalt. Och varken vi eller något av partierna skulle behöva jobba mot något 50-procentsmål. Det skulle nås av sig själv.