Det krävs nytänkande för att trygga medborgarnas vårdbehov framöver

Svar på vänsterpartisten Monalisa Norrmans och miljöpartisten Anna Hildebrands debattartikel ”Sätt stopp för de privata vårdgivarna” (Åsikter 16 april).

Monalisa Norrman (V) och Anna Hildebrand (MP) hävdar att de inte har något emot att länsinvånarna får välja vårdcentral men att det valet endast ska få göras mellan landstingets egna vårdcentraler.

De menar att fri etableringsrätt för privata vårdcentraler försvårar styrning av både ekonomi och personalresurser. De säger dock inget om medborgarnas behov.

Det fria vårdvalet och därmed medborgarnas möjlighet att välja vårdcentral har som mål att öka patienternas tillgänglighet till vård, höja kvalitén och utveckla primärvården och därmed få mer vård för pengarna. Landstingets monopol på marknaden med full kontroll på både ekonomi och resurser har hittills inte lyckats med detta. Särskilt inte i glesbygden.

De privata hälsocentralerna i Offerdal, Hede och Hammerdal är lyckade exempel på fungerande glesbygdslösningar som tagits över/startats på initiativ av medborgarna och medarbetarna när landstinget velat lägga ner.

Det fria vårdvalet medför att den hälsocentral som inte uppfyller patienternas krav kommer att förlora kunder och därmed intäkter och tvingas kanske på sikt att lägga ner. Följden blir fler effektiva, tillmötesgående hälsocentraler med hög kvalité. De ger mer vård för pengarna, utvecklas och växer.

Politikernas uppgift är att ge tydliga uppdrag och att göra noggranna uppföljningar. Om landstinget i Jämtlands län vill ha vårdcentraler i glesbygden med god överlevnadsförmåga måste man ge ett mer begränsat uppdrag än vad man gör i nuvarande kravspecifikation för godkännande. Med ett alltför brett uppdrag för en hälsocentral i glesbygden blir etableringskostnaderna och därmed riskerna för höga. Ett smalare uppdrag som omfattar de största behoven hos patienterna gör att privata vårdcentraler med nya idéer och som brinner för att lyckas med sin verksamhet ute i glesbygden får bra förutsättningar att lyckas.

Det fria vårdvalet ger landstinget möjligheter att studera nya lösningar på hur man kan lösa tillgänglighet och kvalitet för medborgarnas behov av sjukvård också med ett litet befolkningsunderlag.

Landstingens problem med att klara medborgarnas krav på snabb och god service med en allt mer krympande ekonomi kräver nytänkande och då måste fler aktörer ges möjlighet att påverka utvecklingen av vården.

Hans Dahlgren, Näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Lisbeth Godin Jonasson, Svenskt Näringsliv

Artikeln tidigare publicerad i Östersundsp Posten den 10 maj