LOV – en vårdreform med barnsjukdomar

Från och med årsskiftet blev det möjligt för kommuner att ge medborgarna rätt att själv välja sin hemtjänst. Detta skedde inom ramen för den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) som är frivillig för kommunerna att tillämpa.

Vårdföretagarna välkomnar LOV. Rätt använd kan lagen ge bättre valfrihet för brukarna och ett enklare upphandlingsförfarande för kommunerna. Men tyvärr ser vi att dagens sätt att tillämpa lagen innebär risker. I denna rapport som bygger på en undersökning om hur LOV tillämpas, redovisas problemen kring den nya lagen.

Läs rapporten LOV – en vårdreform med barnsjukdomar här