Nationell funktion för oberoende utvärdering av vård och omsorg

Vårdföretagarna förespråkar en nationell funktion för oberoende utvärdering av all vård och omsorg. Rapporten presenterar ett utvecklat förslag till hur en oberoende funktion skulle kunna organiseras.

Vårdföretagarna överlämnade i juli 2008 rapporten ”Vision om oberoende utvärdering av vård och omsorg i flera perspektiv” till Socialdepartementet och presenterar nu ett utvecklat förslag till hur en oberoende funktion ska kunna organiseras. Den nya funktionen ska bland annat identifiera och utveckla relevanta mätetal och mått, samla in fakta från vård och omsorg, sammanställa dessa och presentera för användning av vårdväljare/patient, huvudmän/skattebetalare samt vårdgivande enheter.

Den nationella funktionen för oberoende utvärdering, vilken borde ha främst tre funktioner:

  •     Uppföljning – Identifiera och utveckla relevanta mätetal och mått, samla in fakta från vård och omsorg samt sammanställa dessa.
  •     Analys – Analysera tillgänglig data och processerna bakom. Beskriva samband mellan process och resultat och utveckla modeller för ändamålsenlig redovisning och återkoppling.
  •     Redovisning – Presentera resultat av utvärdering för användning av vårdväljare/patient, huvudmän/skattebetalare samt vårdgivande enheter. Stimulera intresset för och användningen av dessa resultat.

Läs rapporten Nationell funktion för oberoende utvärdering av vård och omsorg här