Jobbhälsobarometern 2009

Anställda trivs bättre i privata vårdföretag än i kommuner och landsting. Det visar Jobbhälsobarometern som genomförs av Svensk Företagshälsovård och Svenskt Kvalitetsindex. Fler privatanställda är nöjda med lönen och ledningens förmåga att utveckla verksamheten.

Personer som arbetar i vården är stolta och har hög motivation. 7 av 10 uppger att de är stolta att berätta för andra var de är anställda och 7 av 10 uppger att de känner sig motiverade i sitt arbete. Nästan alla, 9 av 10, tycker att de ser betydelsen av vad de gör i sitt arbete.

Läs Jobbhälsobarometern 2009 här