Kundval, kvalitet och kostnader inom kommunal äldreomsorg

De erfarenheter Vårdföretagarna har hittills av införandet av LOV är på många håll positiv, men i flera kommuner ser vi en tendens till att använda LOV som en budgetregulator. Flera barnsjukdomar måste åtgärdas för att LOV ska bli lyckad och ha en framtid ute hos våra kommuner.

För att få en bättre bild över kommunernas inställning till kundvalssystem inom äldreomsorgen, samt kartlägga kostnader inom den äldreomsorgen som kommunen driver i egen regi har Vårdföretagarna låtit Demoskop göra en undersökning. Intervjuer har gjorts med Sveriges kommunchefer samt den person inom respektive kommun som ansvarar för kostnader inom äldreomsorgen.

De erfarenheter Vårdföretagarna har hittills av införandet av LOV är på många håll positiv, men i flera kommuner ser vi en tendens till att använda LOV som en budgetregulator. Flera barnsjukdomar måste åtgärdas för att LOV ska bli lyckad och ha en framtid ute hos våra kommuner.

Läs rapporten Kundval, kvalitet och kostnader inom kommunal äldreomsorg här