Därför går vinst och vård så bra ihop

Hur kan privat utförd vård gå med vinst där offentlig utförd vård går med underskott? Det frågar sig allt fler politiker och journalister.

Hur kan privat utförd vård gå med vinst där offentlig utförd vård går med underskott? Det frågar sig allt fler politiker och journalister.
Vinst i vården gör vårdföretag genom att erbjuda god vård. För att kunna erbjuda god vård och locka patienter krävs duktiga medarbetare. Det är avgörande för ett vårdföretags framgång att ha ett tydligt medarbetar- och kundfokus.

Detta ställer krav på delaktighet och inom privat utförd vård är medarbetarna mer involverade än i offentligt utförd vård och det gäller alla, inte bara läkare. Att ifrågasätta och faktiskt ha inflytande över förbättringar är något som återkommer och lyfts fram av vårdföretagare och medarbet-are som en avgörande skillnad mellan privat och offentligt utförd vård.

En annan viktig skillnad mot den offentligt utförda vården är tydlighet om vad som är inriktningen/målen. Uppföljning och feedback, positiv som negativ, används mer inom privat utförd vård för att säkerställa kvalitet och förbättringsförslag.

Ytterligare ett område som klart skiljer ut sig i den privat utförda vården är ett mer standardiserat arbetssätt. I privat utförd vård undviker man att uppfinna hjulet på nytt. Privat vårdverksamhet uppnår även på detta sätt kostnadskontroll. Praktiskt användbara instruktioner för att undvika krångel, oklarheter och kostnadsineffektiva arbetssätt. Med tydliga arbetssätt följer även en högre grad av fortbildning än inom det offentliga.

Flertalet vårdföretagare och medarbetare upplever ett tydligare samband mellan utbildningsinsatser och sättet att arbeta i den privata vården. Det satsas också mer på fortbildning. Det är detta debatten om vården borde handla om. I stället för att lägga fokus på om företag ska få gå med vinst. En effektiv användning av skattepengar kopplat med en stark oberoende utvärdering av svensk sjukvård med fokus på patienten är mer intressant att diskutera valåret 2010.
 

 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Kommunalarbetaren den 20 november 2009