Hoppa till innehåll

Svenskt Kvalitetsindex mätning 2009 visar att anställda i privata vårdföretag är mer nöjda med sin ledning, sina arbetsförmåner och sina löner än offentligt anställda. Det betyder att vårdpersonalen i de privata vårdföretagen i till exempel Västerbottens län sannolikt trivs bättre än kollegerna i offentlig sektor.

I undersökningen har 6 000 personer i flera olika sektorer intervjuats kring sin syn på arbetet. Inom näringsgrenen vård och omsorg har 864 personer intervjuats: 442 kommunanställda, 289 landstingsanställda och 133 privatanställda.

Resultatet borde inte överraska någon. I decennier har de anställdas situation i vården varit ett politiskt problem. Alla har vi sett de offentliganställdas engagemang försvinna i frustration över förlegade hierarkier, tungrodd administration och en evig brist på uppmuntran, både från ledningen och i lönekuvertet.

Detta håller nu på att vända. Tack vare vårdvalssystemen skapas utrymme för konkurrens, innovation, decentralisering och personalfokus.

Vården utvecklas för de anställdas bästa. Fler arbetsgivare betyder bättre arbetsvillkor. Och när de anställda blir nöjdare blir också patienterna nöjdare.

Alla borde vara ense om att vården ska vara så bra som möjligt. Men trots alla undersökningar som ger vårdföretagandet ett gott betyg, siktar politiker runt om i landet just nu på att låta ideologin reglera vården i stället för att låta sjuksköterskorna, läkarna och patienterna få utveckla den. Ledande profiler inom Socialdemokraterna motionerar om vinstbegränsningar i skattefinansierad verksamhet, till exempel i vårdföretag, inför Socialdemokraternas kongress i oktober.

Synen är förlegad och inkonsekvent. Sedan årtionden tillbaka är stora delar av välfärden konkurrensutsatt. De allra flesta kringtjänster – städning, matservering, transporter, tvätt, fastighetsskötsel, posthantering, bevakning och IT-drift – utförs av privata företag.

I Sverige finns 120 000 personer som jobbar i privata företag och vårdar äldre, sjuka och dementa. Om de anställda trivs bättre i privata vårdföretag så bör företagandet uppmuntras, inte begränsas, eftersom nöjda medarbetare ger bättre vård och sannolikt med högre kvalité. Åtminstone om man ser till patienternas bästa.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Publicerad i Norran den 6 oktober 2009