Vårdföretagarnas frivilliga kvalitetsdeklarationer för primärvård, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, samt personlig assistans.

Idag är svårt för allmänheten kunna jämföra kvalitet inom vård och omsorg, vilket medför att möjligheterna att göra informerade val är begränsade.

Orsaken till att det är svårt att jämföra kvaliteten är att det saknas nationella principer för hur kvalitet ska mätas och redovisas inom vård och omsorg. För att förbättra informationen till allmänheten har Vårdföretagarna under två års tid arbetat med att utveckla kvalitetsdeklarationer för olika verksamhetsområden.

 

Kvalitetsdeklaration from Vi gör skillnad on Vimeo.

Vårdföretagarnas kvalitetsdeklarationer

Nu kan du som medlemsföretag inom primärvård,  och/eller äldreomsorg särskilt boende, individ- och familjeomsorg och personlig assistans kvalitetsdeklarera din verksamhet.

Vad innebär det att kvalitetsdeklarera?

En kvalitetsdeklaration innebär att du redovisar föregående års kvalitet enligt Vårdföretagarnas mall. Mall och instruktioner hittar du till höger på denna sida. När du är klar med din kvalitetsdeklaration laddar du upp deklarationen på din webbplats och meddelar kansliet på Vårdföretagarna. Du får då ett intyg/diplom som du kan sätta upp på lämpligt ställe.

Stöd när du skriver din kvalitetsdeklaration

Till varje verksamhetsområde finns det en mall och en instruktion.

•Mallen fyller du i och laddar upp på er webbplats och meddelar Vårdföretagarna
•Instruktionen är ditt stöd när du skriver kvalitetsdeklarationen. Instruktionen tydliggör även kraven på vad som ska deklareras

Vi har tagit fram Frågor och Svar där du kan hitta svar på de flesta frågor som kan dyka upp. Maila info@vardforetagarna.se om det är något vi missat!

Exempel från företag som kvalitetsdeklarerat:

Äldreomsorg särskilt boende: Kavat Vård AB

Primärvård: Sophiahemmets Husläkarmottagning 

Individ och familj: Resursteamet

Vid frågor

Kontakta rikard.johansson@almega.se om du har ytterligare frågor.