Hoppa till innehåll

Kollektivavtal – trygghet för dig och dina medarbetare

För de företag som har ett medlemskap tecknar Vård­företagarna kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Kollektivavtal träder i kraft per automatik genom medlemskap i Vård­företagarna.

Som medlem i Vård­företagarna hittar du alla kollektivavtal i Arbetsgivarguiden (inloggning).

Aktuella kollektivavtal inom VF

Vård­företagarna har kollektivavtal inom sju branscher. Varje kollektivavtal anpassas till respektive bransch förutsättningar. En del kollektivavtal är tidsbegränsade och omförhandlas när avtalen närmar sig slutet av avtalsperioden. En stor del av Vård­företagarnas kollektivavtal löper tillsvidare vilket innebär att vi tillsammans med fack­förbunden har årliga avstämningar för att se om justeringar i kollektivavtalen behöver göras.

Vård­företagarna tecknar avtal inom följande branscher:

Tandvård
Kollektivavtal träffas med Unionen och SRAT. För anställda lokalvårdare kan företaget välja att även teckna ett kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund.

Dentallaboratorier
Kollektivavtal träffas med Unionen.

Företagshälsovård
Kollektivavtal träffas med Läkar­förbundet, Akademiker­förbunden, Vision och Vård­förbundet och löper tillsvidare. För anställda lokalvårdare kan företaget välja att även teckna ett kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund.

Vård-, behandling- och omsorgsverksamhet
Kollektivavtal träffas med Läkar­förbundet, Akademiker­förbunden, Vision och Vård­förbundet och löper tillsvidare. Kollektivavtal träffas även med Kommunal.

Äldreomsorg
Kollektivavtal träffas med Läkar­förbundet, Akademiker­förbunden, Vision och Vård­förbundet och löper tillsvidare. Kollektivavtal träffas även med Kommunal.

Personlig assistans
Kollektivavtal träffas med Kommunal.

Ambulans
Kollektivavtal träffas med Vård­förbundet och löper tillsvidare. Kollektivavtal träffas även med Kommunal.

Varför kollektivavtal?

Står du och väger för eller emot kollektivavtal? Här reder vi ut begreppen och visar hur kollektivavtal är en fördel för dig som arbetsgivare.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal om anställningsvillkor mellan två eller flera parter, som binder parternas medlemmar vid det som avtalats. Dels en arbetsgivar­organisation (ex Vård­företagarna) som företräder arbetsgivarna, dels ett fack­förbund (ex Vård­förbundet, Kommunal, Läkar­förbundet, Akademiker­förbunden eller Vision) som företräder sina medlemmar.

Det kollektivavtal företaget tecknar omfattar i stort sett alla anställda medarbetare, oavsett om de är medlemmar i ett fack­förbund eller inte.

Vad regleras av kollektivavtal?

Alla kollektivavtal innehåller idag regler om allmänna anställningsvillkor (exempelvis anställningsformer, arbetstid, semester, sjuklön och uppsägningstider), som kompletterar eller ersätter lagreglerna. På företag som inte tecknat kollektivavtal är det lagreglerna som gäller.

Vad är fördelarna för mig som arbetsgivare?

Kollektiv­avtalet ger dig som arbetsgivare en grundtrygghet på arbetsplatsen: Alla vet vad som gäller, du kan alltid hänvisa till avtalet och känna dig trygg med att avtalets innehåll följer alla lagar och regler.

Tid är pengar: Många frågor som uppkommer på en arbetsplats är reglerade genom kollektiv­avtalet. Att kunna hänvisa direkt till avtalet istället för att undersöka, reda ut och ta nya beslut utifrån varje situation, besparar både dig själv och dina anställda mycket tid.

Det som är avtalat står fast: Som arbetsgivare är du garanterad fredsplikt under avtalsperioden, vilket innebär att ingen exempelvis kan strejka sig till förändring av villkoren i kollektiv­avtalet.

Skapar förtroende. Medarbetare, beslutsfattare och kunder kan känna sig trygga i att arbetsplatsen erbjuder goda arbetsvillkor.