Hoppa till innehåll

Ny tillståndsplikt och avgifter för tillståndsansökan 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 blir fler verksamheter tillståndspliktiga och kommer därmed kräva tillstånd från IVO för att få drivas. Den nya lagstiftningen innebär också att kraven för att få tillstånd skärps när prövningen av ägare och ledning utvidgas. Dessutom kommer tillståndsansökningar att avgiftsbeläggas. Detta gäller samtlig tillståndspliktig verksamhet, det vill säga också sådan som redan tidigare varit tillståndspliktig.

Nedan följer rubrikerna Tillståndspliktiga verksamheterInformation från IVO och Vad gör Vård­företagarna?

Tillståndspliktiga verksamheter

Följande verksamheter kommer att bli tillståndspliktiga från och med 1 januari 2019:

 • Hemtjänst enligt Socialtjänstlagen
 • Ledsagarservice enligt LSS
 • Biträdande av kontaktperson enligt LSS
 • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

För ovanstående verksamheter måste tillståndsansökan skickas in från och med 1 januari 2019 och allra senast 1 mars 2019. Verksamheten får fortsätta bedrivas som vanligt under tiden som IVO behandlar ansökan.

Sedan tidigare är följande verksamheter tillståndspliktiga:

 • Konsulentstödsverksamhet enligt SoL
 • Boenden för vuxna enligt LSS
 • Boenden för barn enligt LSS
 • Daglig verksamhet enligt LSS
 • Personlig assistans enligt LSS
 • Korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS
 • Öppenvårdsverksamheter enligt SoL
 • HVB och stödboenden för barn och unga enligt SoL
 • Behandlings-HVB för vuxna enligt SoL
 • Äldreboenden enligt SoL
 • Särskilda boenden enligt SoL (för äldre eller för funktionshindrade)

Avgifter

Avgiften för att ansöka om ny verksamhet kommer från 1 januari 2019 att vara 30 000 kronor. Avgiften för att göra en ändringsansökan kommer från 1 januari 2019 att vara 21 000 kronor. Observera att detta gäller samtliga tillståndspliktiga verksamheter, inte bara dem som blir tillståndspliktiga från årsskiftet.

Det har tidigare förekommit uppgifter om att det tillkommer moms på avgifterna för tillståndsansökan. Det är felaktigt. Avgifterna är ej momsbelagda.

Information från IVO

Förtydliganden från IVO gällande tillståndsplikt (7 november 2018)

Vad gör Vårdföretagarna?

Vård­företagarna arbetar sedan länge med konsekvenserna av tillståndsplikt och förutsägbarheten i IVO:s handläggning. Just nu ser vi över hur de nya reglerna och avgifterna som införs vid årsskiftet påverkar medlems­företagen. Frågan lyfts både politiskt och till myndigheten. Information om vårt arbete går att följa löpande via denna sida och i kommande nyhetsbrev. Vid frågor går det bra att kontakta Vård­företagarna.

Vård­företagarna arrangerade den 18 oktober en halvdagskonferens för medlemmarna med rubriken ”Tillståndsplikt i äldreomsorg och individ- och familjeomsorg – vad gäller?”. Där deltog företrädare för IVO och advokat Catharina Piper, sakkunnig i frågor som rör tillståndsplikt. IVO:s presentation finns tillgänglig nedan, tillsammans med seminariet i sin helhet.

Seminarium

IVO:s presentation från Vårdföretagarnas seminarium om tillståndsplikt

Seminarium

Vårdföretagarnas seminarium om tillståndsplikt (hela sändningen)