Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Vårdföretagarna behandlar remissen.

Fi2018/00130/K