Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet

Vårdföretagarna avstod att besvara remissen.

Ds 2018:36

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

4 december 2018


Länk till remiss

Remissen

Kontaktperson