Terminologiprojekt om välfärdsteknologi

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

4 november 2015


Länk till remiss

VF_terminologiprojekt_om_välfä_A.pdf

Kontaktperson