Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet SOU 2013:79

Betänkande av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, Stockholm 2013

Läs Vårdföretagarnas remissvar här

Läs remissen här

Detta ärende

Status


Svar senast

7 maj 2014