Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Dnr.6-1.36504-2011

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

 

Remiss

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

15 augusti 2013