Hoppa till innehåll

Remissvar: Boendeformer utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)

Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för privata vård- och omsorgsgivare, vill härmed lämna följande remissvar. Vi är positiva till utredningen som helhet, de resonemang som förs och de konkreta förslag som kommer fram. Dock har vi några specifika synpunkter som framgår nedan. Synpunkterna berör framförallt den del av utredningen som handlar om konsulentstödd jour- och familjehemsvård.

Läs remissvar här.

Status
Besvarad

Svar senast
16 juni 2014