Remisspromemoria om ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner. Fi2016/01859/K

Detta ärende

Status


Svar senast

3 augusti 2016


Länk till remiss

Remiss Fi2016-01859-K.pdf