Remiss särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning specialistundersköterska inom äldreomsorg

MYH 2020/6909

Remissen från Myndigheten för yrkeshögskolan

Vårdföretagarnas svar

Detta ärende

Status


Från

Myndighet för yrkeshögskolan


Svar senast

17 september 2021


Länk till remiss

Länk till myhs webbplats