Remiss avseende utvärdering av dostjänsten Dnr 589:2012/521030

Bransch Sjukvård och Bransch Äldreomsorg avstod från att besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Läkemedelsverket


Svar senast

23 januari 2013


Länk till remiss

Remissen

Kontaktperson