Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

Vårdföretagarnas svar på remiss Ds2020:15

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

10 oktober 2020


Länk till remiss

Remiss Ds 2020:15