Offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Läs Vårdföretagarnas remissvar här

fi2017/03767/OU

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

29 november 2017


Länk till remiss

PM Välfärdstjänster.pdf