Hoppa till innehåll

Ny data­skyddslag SOU 2017:39

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Dnr: Ju2017/04264/L6

Status
Besvarad

Från
Justitiedepartementet

Svar senast
1 september 2017

SOU 2017:39

Kontaktperson