Ny dataskyddslag SOU 2017:39

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Dnr: Ju2017/04264/L6

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

1 september 2017


Länk till remiss

SOU 2017:39