Motion (2015:5) om införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten. Dnr: 106-270/2015

Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Äldre- och personalroteln, Stockholms stadshus


Svar senast

1 juni 2015


Länk till remiss

VF_2015_5_kontinuitetsbonus_A.pdf

Kontaktperson