Hoppa till innehåll

Motion (2015:5) om införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten. Dnr: 106-270/2015

Status
Besvarad

Från
Äldre- och personalroteln, Stockholms stadshus

Svar senast
1 juni 2015

VF_2015_5_kontinuitetsbonus_A.pdf

Kontaktperson