Konsekvensutredning – förslag om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården

 

Läs remissen

Läs konsekvensutredningen

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen