Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 2017:36

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr: Ju2017/03997/L4
 

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Svar senast

15 augusti 2017


Länk till remiss