Idéburen välfärd SOU 2019:56

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Vårdföretagarnas remissvar Idéburen välfärd

Idéburen välfärd, betänkandet

Remissinstanser

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

30 juni 2020


Länk till remiss

Länk till remissen