Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

Vårdföretagarna har lämnat följande remissvar över slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst, Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag. Skrivelsen från SKR (fd SKL) som nämns i Vårdföretagarnas svar finns  med som bilaga i pdf:en.

» Remissvar på S2020/06592

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

1 februari 2021


Länk till remiss

SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag