Hoppa till innehåll

Förslag till ändring och omtryck av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd

Vårdföretagarna avstod att besvara remissen.

TLVFS 2008:1, Dnr 01285/2018

Status
Avstod från att svara

Från
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Svar senast
12 april 2019

Remissen

Kontaktperson