Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Dn.2252/2015.

Detta ärende

Status


Från

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket


Svar senast

18 april 2016


Länk till remiss

TLVFS 2008_1.pdf