Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd, (TLVFS 2008:1) TLVFS (TLV, dnr 88/2013)

Detta ärende

Status


Från

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket


Svar senast

12 mars 2013


Länk till remiss

Remiss 88/2013