Förslag om föreskrift och AR. Bostad med sk.service för barn eller ungdomar enligt 9 § 8 LSS

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

12 januari 2012