Föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr. 00436/2016.

Detta ärende

Status


Från

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket


Svar senast

18 april 2017


Länk till remiss

Remiss_00436_2016.pdf