Hoppa till innehåll

Föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Vårdföretagarna avstod från att besvara remissen.

Dnr. 00436/2016.

Status
Avstod från att svara

Från
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Svar senast
18 april 2017

Remiss_00436_2016.pdf