Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

Remiss: Ds 2017:12. Dnr: S2017/02007/FST.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

30 juni 2017


Länk till remiss

Remiss Ds 2017:12

Kontaktperson

Sabina Joyau

Näringspolitisk expert, Äldreomsorg. tf näringspolitisk chef
+46 8 762 68 84
+46 72 541 6884
Skicka ett mail