Departementspromemorian Konsumenttjänster m m (Ds 2009:13)

 

Läs remissen

Läs remissvaret

Promemorian ger en översyn av konsumenttjänstlagen med syftet att bland annat utvidga lagens område till att omfatta andra privata och offentliga tjänster.

Detta ärende

Status


Från

Justitiedepartementet


Länk till remiss