Alkoholservering på särskilda boenden (SOU 2011:41) S2011/4545/FST

 

Läs remissen

Läs remissvaret

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen