Reformförslag för att stärka individ- och familjeomsorgen

Individ- och familjeomsorgen finns till för dem som behöver ett extra stöd från samhället – temporärt eller genom hela livet. Här samlas verksamheter som ger stöd och behandling till barn, unga, vuxna och familjer utifrån SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Idag får många människor vänta länge på de insatser de har rätt till, bland annat för att det saknas platser på boenden. För att möta behoven krävs bättre samverkan mellan kommuner och anordnare. Det behövs också rimliga villkor för att kunna möta behoven.

Här hittar du våra förslag för att rusta individ- och familjeomsorgen.