Hoppa till innehåll

Frågor & svar

Vårdföretagarnas kvalitetsdeklarationer

Vem kan kvalitetsdeklarera?

I dagsläget kan medlemsföretag som driver följande verksamheter välja att kvalitetsdeklarera enligt Vårdföretagarnas modell:

  • Särskilda boenden äldreomsorg
  •  Primärvård
  • Individ och familjeomsorg
  • Personlig assistans

Vad innehåller kvalitetsdeklarationerna?

Genom att läsa igenom en verksamhets kvalitetsdeklaration får allmänheten och beställare insyn i:

  • Hur verksamheten systematiskt arbetar med kvalitet och utveckling
  • Hur verksamheten uppfyller nationella krav
  • Hur verksamheten uppfyller nationella riktlinjer och arbetar evidensbaserat
  • Verksamhetens resultat i nationella patient/brukar-undersökningar

Sammantaget ger en genomläsning av en kvalitetsdeklaration en mycket god bild av en verksamhets kvalitet, samlad i ett dokument. Kvalitetsdeklarationerna uppdateras årsvis.

Hur hittar allmänheten information om vilka medlemsföretag som kvalitetsdeklarerar?

Kvalitetsdeklarationerna hittas på respektive företags webbplats. De företag som kvalitetsdeklarerar kan även sätta upp diplom i verksamhetens lokaler och använda en symbol på sin webbplats. Diplomet och symbolen blir ett intyg på att verksamheten är kvalitetsdeklarerad enligt Vårdföretagarnas standard. På sikt planerar vi att det även ska framgå vilka företag som kvalitetsdeklarerar, t.ex. på välbesökta informationssajter såsom seniorval.se.

Kan man vara säker på att ett medlemsföretags kvalitetsredovisning är pålitlig?

Det är respektive företag som har detta ansvar. Delar av informationen kommer officiella källor, vilket innebär att den inte går att manipulera (t.ex.
resultat i nationella brukarundersökningen inom äldreomsorg). Vårdföretagarna gör även stickkontroller av kvalitetsdeklarationerna.

Är det krav på att kvalitetsdeklarera för att vara medlem i Vårdföretagarna?

Det är frivilligt för medlemsföretag att kvalitetsdeklarera, men de medlemsföretag som kvalitetsdeklarerar kan visa upp detta via ett diplom eller en kvalitetssymbol.

Jag har frågor som inte besvaras här. Vem kan jag kontakta för svar?

Du är varmt välkommen att kontakta info@vardforetagarna.se, så återkommer vi så snabbt som möjligt med svar.

Behöver du hjälp?

Maila info@vardforetagarna.se om det är något vi missat eller om du önskar ytterligare stöd!